ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

PRIVACY POLICY

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Η εταιρεία ΜΕΝ ΚΟΣΜΕΤΙΚ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: MY LASER CLINIC), ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΔΡΑ: ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80, ΠΑΤΡΑ, ΤΚ: 26221, ΑΦΜ: 801443068, ΔΟΥ: ΠΑΤΡΩΝ, Τηλεφωνικός αριθμός: +30 2610 701428, e-mail: [email protected]. Η εταιρεία είναι  (εφεξής ως «MY LASER CLINIC» ή «εμείς»), φορέας εκμετάλλευσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.mylaserclinic.gr, δηλώνει ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής και ως «δεδομένα»), αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητά μας. Επομένως, αφιερώνουμε τη δέουσα προσοχή στα προσωπικά δεδομένα και στην προστασία τους. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής ως «Πολιτική»), θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα είδη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, την νομική βάση της επεξεργασίας, τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, τους αποδέκτες στους οποίους ενδεχομένως διαβιβάζονται. Στην Πολιτική, σας ενημερώνουμε επίσης για τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή των φυσικών καταστημάτων μας (σημεία πώλησης και σημεία διανομής), επεξεργαζόμαστε διάφορα είδη προσωπικών σας δεδομένων.

 • 1. Σε περίπτωση αγοράς

Τα πιο κοινά δεδομένα που μας παρέχετε αφορούν πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της φόρμας για παραγγελία αγαθών ή άλλων υπηρεσιών στον ιστότοπό μας. Πρόκειται κυρίως για δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία της παραγγελίας σας και μπορούν να διαχωριστούν σε:

 1. Στοιχεία ταυτότητας, όπως όνομα και επώνυμο και, σε περίπτωση αγοράς από εταιρεία, τον αριθμό μητρώου εταιρείας και τον ΑΦΜ.
 2. Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση χρέωσης, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πληρωμής.
 3. Στοιχεία που προκύπτουν με βάση τη διάρκεια της σύμβασης, όπως αγορασμένα προϊόντα, όγκος παρεχόμενων υπηρεσιών και κατηγορία πελάτη.

  Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση mylaserclinic.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του. 

  Όροι και μεταβολές

  Το mylaserclinic.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης το  mylaserclinic.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

   

  Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

  Το mylaserclinic.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

   

  Ευθύνη χρηστών

  Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος mylaserclinic.gr δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στο mylaserclinic.gr ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του

   

  Περιορισμός Ευθύνης

  Το mylaserclinic.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

  Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και το mylaserclinic.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή.  

  Διαθεσιμότητα Ραντεβού

  Για τις υπηρεσίες που επιλέξατε θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο ραντεβού. 

  Τιμές Υπηρεσιών

  Στις τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 

  Τέλος το mylaserclinic.gr παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο του. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.

 • 2. Σε περίπτωση εγγραφής

Εφόσον επιθυμείτε να απολαμβάνετε τα προνόμια του λογαριασμού πελάτη, είναι απαραίτητο να εγγραφείτε πρώτα στον ιστότοπό μας ή να συνάψετε σύμβαση μέλους στο επονομαζόμενο My Laser Clinic club. Ο λογαριασμός πελάτη προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας, στον οποίο δεν έχουμε πρόσβαση και σε περίπτωση απώλειας δεν θα είμαστε σε θέση να σας τον αποστείλουμε κατόπιν αιτήματος ή να δημιουργήσουμε νέο κωδικό πρόσβασης.

Στο πλαίσιο του λογαριασμού σας, έχετε απεριόριστη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και στην ενδεχόμενη τροποποίησή τους. Μέσω του λογαριασμού σας έχετε τη δυνατότητα προβολής του ιστορικού των ολοκληρωμένων παραγγελιών σας, των αγορασμένων προϊόντων και των μη ολοκληρωμένων παραγγελιών σας. Μέσω του λογαριασμού πελάτη, έχετε επίσης την δυνατότητα να αποθηκεύσετε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών σας, να διαχειρίζεστε την αποστολή ενημερωτικού δελτίου και τη λεγόμενη λίστα επιθυμιών wishlist, στην οποία μπορείτε να καταχωρείτε τα αγαπημένα σας προϊόντα.

Μέρος του λογαριασμού πελάτη είναι επίσης η υπηρεσία My Laser CLinic Club μέσω της οποίας προσφέρουμε μια σειρά πλεονεκτημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις του MY LASER CLINIC club. Εφόσον δεν επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη για την πραγματοποίηση της αγοράς, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα αγοράς χωρίς εγγραφή. Μπορείτε να λύσετε τη σύμβαση μέλους του MY LASER CLINIC club σύμφωνα με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις.

Εάν είστε μέλος του MY LASER CLINIC club, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 1. Στοιχεία ταυτότητας, όπως όνομα και επώνυμο και, σε περίπτωση αγοράς από εταιρεία, τον αριθμό μητρώου εταιρείας και τον ΑΦΜ.
 2. Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση χρέωσης, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πληρωμής.
 3. Δημογραφικά στοιχείαπου προκύπτουν από τις ρυθμίσεις και τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο, όπως φύλο, ημερομηνία γέννησης, προτιμώμενη γλώσσα.
 4. Στοιχεία σύνδεσης, όπως όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Δεν έχουμε πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης.
 5. Στοιχεία που προκύπτουν με βάση τη διάρκεια της σύμβασης, όπως αγορασμένα προϊόντα, όγκος παρεχόμενων υπηρεσιών και κατηγορία πελάτη.
 • 3. Εφόσον είστε παραλήπτης μηνυμάτων εμπορικού χαρακτήρα

Μπορούμε ενδεχομένως να σας αποστέλλουμε μηνύματα εμπορικού περιεχομένου σχετικά με προϊόντα παρόμοια με αυτά που αγοράσατε στον ιστότοπό μας. Έχετε πάντα τη δυνατότητα να καταργήσετε την εγγραφή σας για λήψη των εν λόγω μηνυμάτων μέσω του συνδέσμου κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο υποσέλιδο κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος εμπορικού περιεχομένου. Εφόσον διαθέτε λογαριασμό πελάτη, μπορείτε επίσης να καταργήσετε την εγγραφή μέσω του λογαριασμού σας.

Εφόσον είστε εγγεγραμμένος πελάτης, ενδέχεται επίσης να λαμβάνετε μηνύματα εμπορικού περιεχομένου μέσω μηνυμάτων SMS ή ειδοποιήσεων προώθησης ιστού στην εφαρμογή μας για κινητές συσκευές. Μπορείτε ενδεχομένως να λαμβάνετε ειδοποιήσεις προώθησης ιστού που περιέχουν μηνύματα εμπορικού περιεχομένου και στο Facebook ή μέσω του Messenger. Τέτοιου είδους επεξεργασία διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου του εν λόγω κοινωνικού δικτύου. Έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να αρνηθείτε την λήψη τέτοιων μηνυμάτων μέσω αυτών των καναλιών επικοινωνίας.

Εφόσον είστε παραλήπτης μηνυμάτων εμπορικού περιεχομένου, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 1. Στοιχεία ταυτότητας, συγκεκριμένα το όνομα.
 2. Στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, εφόσον είστε μέλος του My Laser Clinic Club, τον αριθμό τηλεφώνου.
 3. Δημογραφικά στοιχεία που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις και τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο, όπως φύλο και προτιμώμενη γλώσσα.
 • 4. Σε περίπτωση επίσκεψης ή και δημιουργίας περιεχομένου στον ιστότοπό μας

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες, όπως π.χ. τη διεύθυνση IP, τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και την προτιμώμενη γλώσσα, τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε συμπεριλαμβάνοντας και τη χρονική διάρκεια της επίσκεψης. Παρακολουθούμε επίσης τις κινήσεις σας στον ιστότοπο, συγκεκριμένα τους συνδέσμους που πατάτε, ώστε να προσαρμόσουμε στον βέλτιστο βαθμό το περιεχόμενο που εμφανίζουμε και να σας προσφέρουμε προϊόντα και περιεχόμενο που θα εκτιμήσετε.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας, αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα περιήγησης και στη συσκευή που χρησιμοποιείτε και στη συνέχεια διαβάζουμε τα αρχεία cookies, στα οποία αναφερόμαστε σε ξεχωριστό κεφάλαιο της παρούσας Πολιτικής.

Ωστόσο, εκτός από τα cookies, επεξεργαζόμαστε επίσης δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά σας στον ιστότοπο, τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, όπως την ανάλυση, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και της ρύθμισης γλώσσας.

Προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα σύνδεσης με κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης σύνδεσης στον λογαριασμό σας μέσω λογαριασμού κοινωνικού δικτύου. Για αυτό το είδος της σύνδεσης χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες μας, συγκεκριμένα σε σχέση με αναρτήσεις στο blog, τα αποκαλούμενα κοινωνικά πρόσθετα, όπως κουμπιά κοινοποίησης, χάρη στα οποία μπορείτε να κοινοποιείτε το σχετικό περιεχόμενο στο προφίλ σας. Μετά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα και σε άλλους ιστότοπους εξατομικευμένες προσφορές και στοχευμένες διαφημίσεις που παραπέμπουν στον ιστότοπό μας.

Για να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον σας για τον κόσμο της ομορφιάς, σας προσφέρουμε τη δυνατότητά δραστηριότητας στον ιστότοπό μας μέσω δημιουργίας περιεχομένου, όπως κριτικές και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προϊόντων που αγοράσατε ή σχόλια σχετικά με τις αναρτήσεις στο blog μας. Δεν είναι απαραίτητος ο λογαριασμός πελάτη για τη δημιουργία τέτοιου περιεχομένου. Στα σχόλιά σας ενδέχεται να αναφερθεί το όνομα και το επώνυμο που εισαγάγατε, εφόσον τα καταχωρίσετε στη φόρμα. Είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που δημιουργείτε και για τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας, επομένως σας παροτρύνουμε να μην κοινοποιείτε δημόσια μέσω του περιεχομένου προσωπικά δεδομένα που δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιούνται.

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμοι και θα μπορούσαν να περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Επομένως, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι αυτοί οι ιστότοποι ενδεχομένως ανήκουν και τυγχάνουν διαχείρισης από άλλες εταιρείες και οργανισμούς που επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με τις δικές τους Πολιτικές Απορρήτου. Η εταιρεία μας δεν ελέγχει αυτού του είδους την επεξεργασία και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε πληροφορίες, υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιέχονται ή είναι προσβάσιμα μέσω των εν λόγω ιστοτόπων.

 • 5. Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών ή των κοινωνικών δικτύων

Εφόσον αποφασίσετε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών μας μέσω τηλεφώνου ή e-mail, επεξεργαζόμαστε κυρίως τα αρχεία τηλεφωνικών κλήσεων οι οποίες καταγράφονται, καθώς και τα αρχεία επικοινωνίας μέσω e-mail.

Εφόσον επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με το αίτημά σας μέσω του ιστότοπου ή του προφίλ μας σε επιλεγμένα κοινωνικά δίκτυα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται αποκλειστικά από την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας που διαχειρίζεται το εν λόγω κοινωνικό δίκτυο.

 • 6. Σε περίπτωση επίσκεψης φυσικού καταστήματός μας

Τοποθετούμε συστήματα λήψης εικόνων στα καταστήματα και σε άλλες εγκαταστάσεις μας για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας με σκοπό να προστατεύσουμε τα δικά μας και τα δικά σας περιουσιακά στοιχεία. Σε περίπτωση επίσκεψης ενός από τα καταστήματά μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα εικόνας στα οποία ενδεχομένως εμφανίζεστε. Οι χώροι στους οποίους βρίσκονται εγκατεστημένα τα συστήματα λήψης εικόνας πάντα φέρουν την κατάλληλη προειδοποίηση.

 • 7. Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση παρακολούθησης της διαθεσιμότητας

Σε περίπτωση που τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν δεν βρίσκονται σε απόθεμα, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας. Μόλις το προϊόν είναι διαθέσιμο σας ενημερώνουμε με μήνυμα που αποστέλλεται στη διεύθυνση e-mail που καταχωρίσατε, την οποία επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό.

 • 8. Σε περίπτωση αξιολόγησής μας σε διαδικτυακή πύλη αξιολόγησης

Μετά την παράδοση των προϊόντων, ενδέχεται να λάβετε αίτημα αξιολόγησής τους και αξιολόγησης της ικανοποίησής σας μέσω της επιλεγμένης διαδικτυακής πύλης αξιολόγησης. Τυχόν σχόλια είναι πάντα ευπρόσδεκτα, αλλά εξαρτάται μόνο από εσάς εάν θα αποφασίσετε να μας αξιολογήσετε. Στην περίπτωση της αξιολόγησης, επεξεργαζόμαστε και διαβιβάζουμε στους σχετικούς εταίρους τα παρακάτω δεδομένα:

 1. Στοιχεία επικοινωνίας, συγκεκριμένα την διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του αιτήματος αξιολόγησης.
 2. Στοιχεία που προκύπτουν με βάση τη διάρκεια της σύμβασης, συγκεκριμένα τα αγορασμένα προϊόντα.
 • 9. Σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό καταναλωτών

Μέσω του ιστότοπου ή των προφίλ μας σε επιλεγμένα κοινωνικά δίκτυα, διοργανώνουμε ενδιαφέροντες διαγωνισμούς, στους οποίους μπορείτε να συμμετάσχετε και των οποίων οι πλήρεις κανόνες είναι διαθέσιμοι εδώ. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ενδέχεται να είναι δημόσια, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να δημοσιεύσουμε επιλεγμένα στοιχεία του νικητή στον ιστότοπο μας ή στα προφίλ μας στα εν λόγω κοινωνικά δίκτυα. Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή επικοινωνία μαζί μας μέσω κοινωνικών δικτύων καθώς και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας που είναι φορέας διαχείρισης του εν λόγω κοινωνικού δικτύου.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό, επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

 1. Στοιχεία ταυτότητας, όπως είναι το όνομα και το επώνυμο.
 2. Στοιχεία επικοινωνίας, συγκεκριμένα το προφίλ σας στο κοινωνικό δίκτυο ή τη διεύθυνση e-mail σας, σε περίπτωση νίκης με σκοπό την αποστολή του βραβείου επεξεργαζόμαστε επίσης τη διεύθυνση e-mail, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση χρέωσης, τον αριθμό τηλεφώνου.
 • 10. Σε περίπτωση συμμετάσχετε σε δοκιμές χρηστών ή σε άλλες εκδηλώσεις που διεξήχθησαν

Εάν συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα δοκιμών χρήστη που προτείνουμε, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω δεδομένα:

 1. Στοιχεία ταυτότητας, όπως είναι το όνομα και το επώνυμο.
 2. Στοιχεία επικοινωνίας, συγκεκριμένα τη διεύθυνση e-mail και τον αριθμό τηλεφώνου σας.
 3. Δεδομένα εικόνας, δηλαδή καταγραφή της εικόνας σας.

Στο πλαίσιο των διαφόρων εκδηλώσεων που οργανώνουμε, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 1. Στοιχεία ταυτότητας, όπως όνομα και επώνυμο ή ενδεχομένως αριθμό μητρώου εταιρείας και τον ΑΦΜ.
 2. Στοιχεία επικοινωνίας, συγκεκριμένα τη διεύθυνση e-mail και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Θα σας ενημερώνουμε για τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας σχετικά με κάθε εκδήλωση.

 1. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα;
 • 1. Αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Κυρίως, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης πώλησης, έτσι ώστε να μπορούμε να επεξεργαστούμε επιτυχώς την παραγγελία σας που αποστέλλεται μέσω του ιστότοπού μας, την εφαρμογή για τις κινητές συσκευές ή την γραμμή εξυπηρέτησης πελατών και να σας παραδώσουμε τα αγαθά. Η διεύθυνση e-mail και ο αριθμός τηλεφώνου χρησιμοποιούνται για την αποστολή επιβεβαίωσης παραγγελίας, την αποστολή επιβεβαίωσης πληρωμής, την αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου, καθώς και για να σας ενημερώνουμε για την κατάσταση της παραγγελίας σας και για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία σχετικά με την εν λόγω παραγγελία.

 • 2. Λογαριασμός πελάτη

Εάν είστε εγγεγραμμένος πελάτης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης μέλους του my laser clinic club, δηλαδή την τήρηση του λογαριασμού πελάτη στο πλαίσιο του οποίου σας προσφέρουμε σειρά προνομίων.

 • 3. Εμπορική προώθηση

Σας αποστέλλουμε εμπορικές επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα παρόμοια με αυτά που αγοράσατε από μας. Έχετε πάντα τη δυνατότητα να αρνηθείτε τη λήψη αυτών των μηνυμάτων μέσω του συνδέσμου κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο υποσέλιδο του κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος εμπορικού περιεχομένου. Εάν είστε εγγεγραμμένος πελάτης, σας αποστέλλουμε επίσης εμπορικές επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων SMS ή ειδοποιήσεων προώθησης ιστού στην εφαρμογή μας για κινητές συσκευές. Μπορείτε ενδεχομένως να λαμβάνετε ειδοποιήσεις προώθησης ιστού που περιέχουν εμπορικές επικοινωνίες στο Facebook ή μέσω του Messenger. Αυτό το είδος επεξεργασίας διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου του εν λόγω κοινωνικού δικτύου. Σε περίπτωση που αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές σας επαφές για τους σκοπούς αυτούς.

 • 4. Προσαρμογή και δημιουργία περιεχομένου, εξασφάλιση καλύτερης λειτουργίας του ιστότοπου

Επιθυμία μας είναι να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο και να προτείνουμε προϊόντα που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο και τις προσφορές στον ιστότοπό μας. Οι προσφορές εμπορικής προώθησης που εμφανίζονται ενδέχεται να επιλέγονται σύμφωνα με τις πρόσθετες πληροφορίες που συλλέγουμε με την πάροδο του χρόνου σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας και τα δημογραφικά σας στοιχεία, τα αγαπημένα σας, καθώς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας. Ωστόσο, δεν εκτελούμε πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία η οποία θα είχε έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν.

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά σας στον ιστότοπό μας, γεγονός που μας επιτρέπει να λαμβάνουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώνουμε διαρκώς τον ιστότοπό μας, για να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικός προς τον χρήστη. Μπορούμε ενδεχομένως να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη δημιουργία διαφόρων στατιστικών, όπως η παρακολούθηση επισκεψιμότητας ή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης, καθώς και για τον έλεγχο νέων λειτουργιών του ιστότοπού μας ή της εφαρμογής για κινητές συσκευές. Οι πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο είναι σημαντικές, μεταξύ άλλων, για οποιαδήποτε πρόληψη επιθέσεων στον ιστότοπό μας.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να δημιουργείτε περιεχόμενο στον ιστότοπό μας. Εάν αποφασίσετε να συντάξετε κριτική για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να επεξεργαστούμε και να εμφανίσουμε την αξιολόγησή σας. Σε περίπτωση συμμετοχής σε συζήτηση σχετικά με τα άρθρα του blog μας και ανάρτησης σχολίου, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να επεξεργαστούμε και να εμφανίσουμε το εν λόγω σχόλιο.

 • 5. Υποστήριξη πελατών και επικοινωνία

Επειδή προσπαθούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες της εξυπηρέτησης πελατών μας, για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας το συντομότερο δυνατό και να εξασφαλίζουμε την βέλτιστη εξυπηρέτηση, χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την επιτυχή επεξεργασία των αιτημάτων σας και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή της σύμβασης μέλους του My laser clinic club. Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί μας η κλήση σας καταγράφεται, μετά από προηγούμενη ενημέρωση, για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας.

Επίσης, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας και την εξατομίκευσή της. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφαρμογής για κινητές συσκευές ή με άλλο τρόπο, για να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι αγορών σας ή για να σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας ή για να σας ενημερώσουμε για την τρέχουσα κατάσταση του αιτήματος, της παραγγελίας ή του παραπόνου σας ή για να μας παράσχετε σχετικές πρόσθετες πληροφορίες. Ενδέχεται επίσης να σας ειδοποιήσουμε ότι οφείλετε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσετε ενεργό τον λογαριασμό πελάτη.

 • 6. Δεδομένα εικόνας

Τοποθετούμε συστήματα λήψης εικόνας στα καταστήματα και σε άλλες εγκαταστάσεις μας για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας με σκοπό να προστατεύσουμε τη δικά μας και τα δικά σας περιουσιακά στοιχεία.

 • 7. Ειδοποίηση διαθεσιμότητας προϊόντος

Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης διαθεσιμότητας για προϊόντα τα οποία δεν είναι σε απόθεμα, τότε μόλις το εν λόγω προϊόν είναι ξανά σε απόθεμα θα σας ενημερώσουμε μέσω μηνύματος που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρίσατε.

 • 8. Έρευνα ικανοποίησης σε διαδικτυακές πύλες αξιολόγησης

Μπορείτε ενδεχομένως να λάβετε αίτημα αξιολόγησης της αγοράς σας μέσω επιλεγμένης διαδικτυακής πύλης αξιολόγησης. Σε αυτήν την περίπτωση, σκοπός της επεξεργασίας είναι η έρευνα ικανοποίησης πελατών.

 • 9. Διαγωνισμοί καταναλωτών

Εάν αποφασίσετε να λάβετε μέρος σε έναν διαγωνισμό που διοργανώνουμε, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τον διαγωνισμό, για δημοσιοποίηση πιθανής βράβευσης καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας.

 • 10. Δοκιμές χρήστη και οργάνωση εκδηλώσεων

Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε πρόγραμμα δοκιμών χρήστη, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να δοκιμάσουμε νέες ή υπάρχουσες λειτουργίες των συστημάτων μας.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε εκδήλωση την οποία διοργανώνουμε, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σχεδιάσουμε, να διεκπεραιώσουμε και να αξιολογήσουμε τις εκδηλώσεις.

 • 11. Βελτίωση υπηρεσιών

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και των συστημάτων μας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων λειτουργιών. Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να ληφθούν τεκμηριωμένες αποφάσεις χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένη ανάλυση και επιχειρηματική ευφυΐα, βάσει έννομου συμφέροντος μας το οποίο απορρέει από την επιχειρηματική ελευθερία και συνίσταται στην ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουμε προκειμένου να διατηρήσουμε επιτυχώς την ανταγωνιστικότητά μας. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων σας, για τους σκοπούς αυτούς χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι ανωνυμοποιημένα στο μέγιστο βαθμό.

 • 12. Προστασία, ασφάλεια και επίλυση διαφορών

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των πελατών και των συστημάτων μας, για την άσκηση των δικαιωμάτων και των νομικών μας αξιώσεων, για τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης, για την επίλυση διαφορών ή για την εφαρμογή των συμφωνιών μας. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς τυχόν ελέγχων που διενεργούνται από δημόσιες αρχές.

 1. Ποιες είναι οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον απαραίτητο βαθμό και για διάφορους σκοπούς, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στα άρθρα 1 και 2 παραπάνω, είτε:

 1. a) Χωρίς τη συγκατάθεσή σας βάσει της εκτέλεσης σύμβασης, της εκπλήρωσης έννομης υποχρέωσης ή των έννομων συμφερόντων μας.
  b) Βάσει συγκατάθεσής σας

Τα είδη επεξεργασίας που ενδέχεται να τελούμε χωρίς τη συγκατάθεσή σας απορρέουν από τον καθορισμένο σκοπό της εν λόγω επεξεργασίας και από την ιδιότητα με την οποία ενεργείτε έναντί μας – ως απλός επισκέπτης του ιστότοπού μας, αν πραγματοποιείτε αγορά ή εγγραφή. Ωστόσο, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία εάν είστε παραλήπτης αγαθών ή υπηρεσιών παραγγελίας, εάν επικοινωνείτε μαζί μας ή αν επισκεφτείτε φυσικό κατάστημά μας.

 • 1. Εκτέλεση της σύμβασης πώλησης και της σύμβασης μέλους του My Laser Clinic club

Με την αγορά ή την αποστολή παραγγελίας στο κατάστημά μας προκύπτει πρόταση για σύμβαση πώλησης, η οποία συνάπτεται με την αποδοχή της πρότασης από την πλευρά μας με τη μορφή της αποστολής των προϊόντων της παραγγελίας. Ωστόσο, για την επιτυχή εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης πώλησης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες, χρειαζόμαστε μεγάλο μέρος των προσωπικών σας δεδομένων που καταχωρούνται στη φόρμα παραγγελίας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε αυτήν την περίπτωση καθορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 1 και 5.

Με την εγγραφή σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την εκτέλεσης σύμβασης μέλους του My Laser Clinic club με σκοπό την τήρηση του λογαριασμού πελάτη. Η σύμβαση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία μας συνάπτεται με τη δημιουργία του λογαριασμού πελάτη. Σε περίπτωση ακύρωσης του λογαριασμού, δηλαδή λύσης της σύμβασης μέλους του My Laser Clinic club σύμφωνα με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις, παύουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό αυτό. Τα συγκεκριμένα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε αυτήν την περίπτωση καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2.

 • 2. Εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων

Οφείλουμε επίσης να εκπληρώνουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για αυτού του είδους την επεξεργασία. Με αυτή τη νομική βάση, επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας σας, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις παραγγελίες σας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε αυτήν την περίπτωση καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1.

 • 3. Συγκατάθεση

Για τους σκοπούς της αποστολής εμπορικών επικοινωνιών μέσω e-mail, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας. Τυγχάνουν επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που δεν τα επεξεργαζόμαστε βάσει έννομου συμφέροντος ή βάσει της εκτέλεσης σύμβασης μέλους του My Laser Clinic club. Έχετε τη δυνατότητα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και να καταργήσετε την εγγραφή σας για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών. Τα συγκεκριμένα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε αυτήν την περίπτωση καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 3.

Η συγκατάθεσή σας απαιτείται και στην περίπτωση που σκοπεύετε να δημοσιεύσετε κριτική των αγορασμένων προϊόντων, να αναρτήσετε σχόλιο στο blog, να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση διαθεσιμότητας ή να συμμετάσχετε σε δοκιμές χρηστών ή σε άλλες εκδηλώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε βεβαίως τη δυνατότητα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Τα συγκεκριμένα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε αυτήν την περίπτωση καθορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 4, 7 και 10.

 • 4. Έννομο συμφέρον

Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει έννομου συμφέροντος με σκοπό τη βελτίωση και την προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξακρίβωση της ικανοποίησής σας σχετικά με την επεξεργασία της παραγγελίας και την αποτελεσματικότερη προώθηση των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 4 και 5.

Βάσει έννομου συμφέροντος που προκύπτει από το άμεσο μάρκετινγκ, ενδέχεται επίσης να σας αποστείλουμε εμπορικές επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα παρόμοια με αυτά που αγοράσατε στο κατάστημά μας. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεστε στην εν λόγω επεξεργασία. Εφόσον όμως είστε εγγεγραμμένος πελάτης, σας αποστέλλουμε εμπορικές επικοινωνίες βάσει της εκτέλεσης της σύμβασης μέλους του My Laser Clinic club. Τα συγκεκριμένα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε αυτήν την περίπτωση καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 3.

Έννομο συμφέρον μας είναι επίσης η προστασία των νομικών αξιώσεων, των εσωτερικών αρχείων και ο έλεγχος της σωστής παροχής των υπηρεσιών μας. Σε αυτήν την περίπτωση, επεξεργαζόμαστε όλες τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Έννομο συμφέρον μας αποτελεί επίσης η αποστολή αιτήματος αξιολόγησης της αγοράς που πραγματοποιήθηκε μέσω επιλεγμένης διαδικτυακής πύλης αξιολόγησης ή αξιολόγησης των διαγωνισμών καταναλωτών που διοργανώνουμε. Τα συγκεκριμένα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε αυτήν την περίπτωση καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 8 και 9.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει έννομου συμφέροντος διενεργείται επίσης σε περίπτωση επίσκεψης στα φυσικά καταστήματά μας, τα οποία επιτηρούνται με συστήματα λήψης εικόνας με σκοπό την προστασία της περιουσίας. Μπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις σε αυτού του είδους την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Τα συγκεκριμένα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε αυτήν την περίπτωση καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6.

 1. Σε ποιους διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς μας σκοπούς ως υπεύθυνοι επεξεργασίας τους, γεγονός που σημαίνει ότι εμείς καθορίζουμε τους προαναφερθέντες σκοπούς συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων, τον προσδιορισμό των μέσων επεξεργασίας και την ορθή τους εκτέλεση.

Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους συνεργάτες μας μόνο εφόσον είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης πώλησης, π.χ. για τη διασφάλιση πληρωμής ή μεταφοράς, καθώς και στο πλαίσιο της σύμβασης μέλους του My Laser Clinic club, βάσει έννομου συμφέροντος ή εφόσον έχετε χορηγήσει συγκατάθεση για τη διαβίβαση εκ των προτέρων.

Επίσης, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους εκτελούντες την επεξεργασία, οι οποίοι βεβαίως συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω εκτελούντες την επεξεργασία επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα δικαιώματά σας λόγω της επεξεργασίας αυτής. Με τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κοινωνικά δίκτυα ή διαχειριστές εργαλείων μάρκετινγκ με σκοπό την προβολή στοχευμένης διαφήμισης σε άλλους ιστότοπους.

 • 1. Κατηγορίες αποδεκτών

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ακόλουθους αποδέκτες:

 • Σε εκτελούντες την επεξεργασία και εταιρείες του ομίλου για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή της σύμβασης μέλους του My Laser Clinic club με σκοπό την διεκπεραίωση εσωτερικών διεργασιών και διαδικασιών.
 • Σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληρωμών με σκοπό την επεξεργασία πληρωμών βάσει της παραγγελίας σας, δηλαδή για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.
 • Σε εταιρείες μεταφορών με σκοπό την παράδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της παραγγελίας και την επίλυση παραπόνων, συμπεριλαμβανομένης της υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης.
 • Σε προμηθευτές αγαθών ή κέντρα τεχνικής υποστήριξης σχετικά με επιστροφές αγαθών ή υπηρεσιών της παραγγελίας.
 • Σε εταίρους που διασφαλίζουν την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, οι οποίοι δεσμεύονται με την υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
 • Σε διαχειριστές εργαλείων μάρκετινγκ, οι οποίοι μας βοηθούν να εξατομικεύουμε την προσφορά και το περιεχόμενο.
 • Σε κοινωνικά δίκτυα, στην περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας ή μοιράζεστε περιεχόμενο μέσω κοινωνικών προσθέτων.
 • Σε παρόχους μέσων για επικοινωνία της εξυπηρέτησης πελατών μαζί σας ή σε εξωτερικά τηλεφωνικά κέντρα.
 • Σε εταίρους που πραγματοποιούν έρευνες ικανοποίησης πελατών.
 • Σε προμηθευτές τεχνολογίας και παρόχους υπηρεσιών cloud.
 • Σε νομικούς ή οικονομικούς εκπροσώπους ή δικαστήρια με σκοπό την επεξεργασία φορολογικών εγγράφων, την είσπραξη απαιτήσεων ή άλλους λόγους που προκύπτουν από την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων μας.
 • Σε δημόσιες αρχές σε περίπτωση επιβολής των δικαιωμάτων μας (π.χ. αστυνομία).

Σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους στο πλαίσιο των δικών τους έννομων συμφερόντων, δεν φέρουμε ευθύνη για την εν λόγω επεξεργασία. Πιθανή επεξεργασία αυτού του είδους διέπεται αποκλειστικά από τις Πολιτικές Απορρήτου των σχετικών εταιρειών και προσώπων.

 • 2. Διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΕ

Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στους εκτελούντες την επεξεργασία ενδέχεται επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, μια τέτοια διαβίβαση διενεργείται από την πλευρά μας μόνο εφόσον ο τελών την επεξεργασία δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και πώς προστατεύονται;
 • 1. Χρονικό διάστημα επεξεργασίας

Κατά κύριο λόγο, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλη τη διάρκεια της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, δηλαδή της σύμβασης πώλησης ή της σύμβασης μέλους του My Laser Clinic club. Είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών μας, είτε πρόκειται για υποχρεώσεις που απορρέουν μόνο από τη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ μας είτε από την ισχύουσα νομοθεσία, για την περίοδο που καθορίζεται από την εν λόγω νομοθεσία και σύμφωνα με αυτήν. Για παράδειγμα, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις σχετικές πληροφορίες για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης των λογιστικών εγγράφων.

Κατά κύριο λόγο, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, δηλαδή της σύμβασης πώλησης ή της σύμβασης μέλους του My Laser Clinic club. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για να εκπληρώσουμε δεόντως όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει συναφθεί και από την ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις σχετικές πληροφορίες για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης των λογιστικών εγγράφων.

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των αιτημάτων σας και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα από τη σύναψη της συμβατικής μας σχέσης, συμπεριλαμβανομένου ενός έτους από το τέλος της περιόδου εγγύησης των αγορασμένων προϊόντων με σκοπό την επίλυση πιθανών διαφορών.

Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της εξυπηρέτησης πελατών, αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν από την επικοινωνία για περίοδο 2 ετών, συμπεριλαμβανομένων των ηχογραφήσεων κλήσεων οι οποίες καταγράφονται.

Στην περίπτωση χορήγησης συγκατάθεσής σας για αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, η εν λόγω συγκατάθεση ισχύει για το χρονικό διάστημα των 4 ετών ή έως την απόσυρσή της. Επίσης, εάν μας χορηγήσετε συγκατάθεση για ειδοποίηση σχετικά με την διαθεσιμότητα προϊόντων που σας ενδιαφέρουν, η εν λόγω συγκατάθεση ισχύει έως τη στιγμή της αποστολής της ειδοποίησης σχετικά με τη διαθεσιμότητα, αλλά όχι για περισσότερο από 1 έτος ή έως ότου αποσυρθεί. Η συγκατάθεση που χορηγείται με την αποστολή αξιολόγησης προϊόντων ισχύει για 6 χρόνια ή έως ότου αποσυρθεί. Εάν δημιουργείτε περιεχόμενο στο πλαίσιο των αναρτήσεων του blog μας, η συγκατάθεση που χορηγείται με την αποστολή του σχολίου σας για την εν λόγω ανάρτηση ισχύει για 2 χρόνια ή μέχρι να αποσυρθεί. Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε δοκιμές χρήστη ή σε άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε και μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα του 1 έτους ή έως ότου αποσυρθεί, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων εικόνας ή άλλων οπτικοακουστικών εγγραφών.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό που διοργανώνουμε, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα του 1 έτους. Εάν επισκεφθείτε φυσικό κατάστημα ή άλλες εγκαταστάσεις και τους γύρω χώρους της εταιρείας μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα εικόνας για το χρονικό διάστημα των 90 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εν λόγω εγγραφής.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων απορρέει από τον σκοπό της επεξεργασίας ή καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται αυτόματα μετά τις καθορισμένες προθεσμίες επεξεργασίας.

 • 2. Ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μεταφέρονται σε κρυπτογραφημένη μορφή χρησιμοποιώντας το σύστημα κρυπτογράφησης SSL (secure socket layer). Αυτό το σύστημα εγγυάται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επικοινωνία του προγράμματος περιήγησής σας με τον διακομιστή μας. Προστατεύουμε τον ιστότοπό μας καθώς και τα άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ενάντια στην απώλεια και την καταστροφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και κατά της πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα προσωπικά σας δεδομένα, της τροποποίησης ή διάδοσής τους.

Βελτιώνουμε διαρκώς την ασφάλεια, ενώ επίσης απαιτούμε από τους εκτελούντες την επεξεργασία να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των συστημάτων που χρησιμοποιούν με τον ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση εγγραφής, η πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη είναι εφικτή μόνο μετά από την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης που επιλέξατε. Δεν έχουμε πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασής σας επειδή αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή χωρίς τη δυνατότητα αποκρυπτογράφησης ούτε από την πλευρά μας.

Επιθυμούμε να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό να μην αποκαλύψετε τα στοιχεία σύνδεσής σας σε τρίτους. Σας συνιστούμε να αποσυνδέεστε από τον λογαριασμό πελάτη όταν ολοκληρώνετε τη δραστηριότητά σας, ειδικότερα εάν μοιράζεστε τη συσκευή με άλλους χρήστες. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για κατάχρηση του κωδικού σας, εκτός εάν η εν λόγω κατάσταση προκληθεί άμεσα από εμάς.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας χρησιμοποιούμε επίσης cookies, έτσι ώστε το περιεχόμενο να είναι ενδιαφέρον και φιλικό προς τον χρήστη. Για να έχουμε τη δυνατότητα χρήσης των cookies, απαιτείται η υποστήριξή τους από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ο ιστότοπός μας λειτουργεί ακόμη και χωρίς cookies, αλλά σε πολύ περιορισμένο βαθμό και χωρίς τη δυνατότητα χρήσης ορισμένων βασικών λειτουργιών.

Τα cookies είναι ένα τυποποιημένο εργαλείο για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση ιστοτόπων.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που δημιουργούνται αυτόματα με την επίσκεψη κάθε ιστότοπου και τα οποία αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας, στο έξυπνο κινητό τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή. Χάρη σε ορισμένα cookies, μπορούμε να συνδέουμε τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα όταν κλείσετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Ωστόσο, άλλα cookies παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή σας για καθορισμένο χρονικό διάστημα και επανενεργοποιούνται κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Εκτός από cookies, χρησιμοποιούμε επίσης τα αποκαλούμενα pixel παρακολούθησης τα οποία είναι μικρά, αόρατα στον μέσο χρήστη εικονοστοιχεία που λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τα cookies. Το χρονικό διάστημα διατήρησης των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή σας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των ίδιων των cookies καθώς και του προγράμματος περιήγησής σας. Αποθηκεύουμε δεδομένα που λαμβάνονται από cookies για το μέγιστο χρονικό διάστημα του 1 έτους.

 • 1. Ποια cookies χρησιμοποιούμε

Τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας μπορούν να υποδιαιρεθούν σε 2 βασικούς τύπους:

 • Προσωρινά, τα αποκαλούμενα “session cookies”, τα οποία διαγράφονται αμέσως μόλις τερματιστεί η επίσκεψη στον ιστότοπό μας.
 • Μόνιμα, τα αποκαλούμενα “persistent cookies”, τα οποία διατηρούνται στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή για ορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε χειροκίνητα.

Τα cookies μπορούν επίσης να υποδιαιρεθούν ανάλογα με τη λειτουργία τους σε:

 • Απαραίτητα, δηλαδή τα τεχνικά και λειτουργικά cookies τα οποία είναι σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα στο καλάθι αγορών, να αποστείλετε την παραγγελία ή να συνδεθείτε στον λογαριασμό πελάτη.
 • Αναλυτικά, τα οποία μας βοηθούν να βελτιώνουμε την ευχρηστία του ιστότοπού μας κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιούν οι χρήστες. Επίσης μας επιτρέπουν να αναλύουμε την απόδοση διαφόρων καναλιών πώλησης.
 • Επαναληπτικού μάρκετινγκ, τα οποία χρησιμοποιούμε για την εξατομίκευση του περιεχομένου των διαφημίσεων και τη σωστή στόχευσή τους.

Στην πράξη, χρησιμοποιούμε τα προαναφερθέντα cookies π.χ. για:

 • Τη σωστή λειτουργία του καλαθιού αγορών, ώστε να μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας όσο πιο εύκολα και γρήγορα γίνεται.
 • Την αποθήκευση των στοιχείων σύνδεσής σας, ώστε να μην απαιτείται η επανειλημμένη εισαγωγή τους.
 • Τη βέλτιστη προσαρμογή του ιστότοπού μας στις απαιτήσεις σας, χάρη στην παρακολούθηση της συχνότητας των επισκέψεων, της δραστηριότητας σας στον ιστότοπο και των λειτουργιών που χρησιμοποιείτε.
 • Την εξακρίβωση πληροφοριών σχετικά με τις διαφημίσεις που προβάλλετε, για να μην εμφανίζουμε στο μέλλον διαφημίσεις προϊόντων που δεν σας ενδιαφέρουν.

Ορισμένα cookies, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου τους, ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από τρίτα μέρη και οι οποίες, για παράδειγμα, υποστηρίζουν άμεσα τις διαφημιστικές μας δραστηριότητες (τα αποκαλούμενα “cookies τρίτων”). Για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που αγοράστηκαν στον ιστότοπό μας ενδέχεται να προβάλλονται από διαφημιστική εταιρεία στο πλαίσιο της προβολής και προσαρμογής διαφημιστικών banners στους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Ωστόσο, αυτά τα cookies είναι σε ανωνυμοποιημένη μορφή για τρίτους και η ταυτοποίησή σας με βάση με αυτά τα δεδομένα δεν είναι εφικτή.

 • 2. Πώς μπορείτε να περιορίσετε τα cookies

Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε προσφέρει δυνατότητα ρύθμισης της χρήσης των cookies, ενώ τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies από προεπιλογή. Μέσω του προγράμματος περιήγησής σας έχετε τη δυνατότητα να απορρίψετε εξολοκλήρου τα cookies ή να τα περιορίσετε μόνο στους τύπους που επιλέγετε. Ωστόσο, κάτι τέτοιο περιορίζει επίσης τη λειτουργία του ιστότοπού μας και δεν θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε πλήρως τις λειτουργίες που προσφέρουμε, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης στον λογαριασμό πελάτη.

Ενδεχομένως, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ανώνυμη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης, η οποία δεν εμποδίζει πλήρως τη χρήση των cookies, αλλά τα ανωνυμοποιεί με καλύτερο τρόπο και δεν αποθηκεύει το ιστορικό των ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες της ρύθμισης προεπιλογών για cookies ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους ή σε άλλη τεκμηρίωση των προγραμμάτων περιήγησης ιστού:

Επίσης, ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση των cookies είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.youronlinechoices.com/gr/.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Όπως έχουμε εμείς δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε επίσης συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν:

 • 1. Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων – ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και για ποιο χρονικό διάστημα, πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας και σε ποιον τα διαβιβάζουμε. Στο πλαίσιο του δικαιώματος πρόσβασης, μπορείτε επίσης να ζητήσετε να σας αποστείλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε δομημένο, αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο. Θα δημιουργήσουμε αβίαστα το δικό σας αντίγραφο μετά τη δέουσα επαλήθευση της ταυτότητάς σας, αρκεί να αποστείλετε αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής ως «Υπεύθυνος») [email protected]

 • 2. Δικαίωμα διόρθωσης

Εάν διαπιστώσετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι ανακριβή ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωσή τους. Θα διορθώσουμε ή θα συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας, ευχάριστα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αρκεί να αποστείλετε αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπευθύνου [email protected]

 • 3. Δικαίωμα διαγραφής

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία. Θα διαγράψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των έννομων μας υποχρεώσεων και η αποθήκευση των οποίων απαιτείται από τη νομοθεσία (π.χ. επεξεργασία ήδη απεσταλμένης παραγγελίας) ή για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας. Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν στην περίπτωση που αυτά τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή εφόσον δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την αποθήκευσή τους. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των εν λόγω δεδομένων από τον Υπεύθυνο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mylaserclinic.gr

 • 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που επιλέγετε για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο να περιορίσει την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mylaserclinic.gr

 • 5. Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από μας όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρείχατε και τα οποία επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη συγκατάθεσής σας. Θα σας παράσχουμε τα προσωπικά δεδομένα σε δομημένο, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε τα εν λόγω δεδομένα σε αυτό το μορφότυπο, αρκεί να αποστείλετε αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπευθύνου mylaserclinic.gr

 • 6. Δικαίωμα ένστασης κατά της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα ένστασης κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων η οποία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας. Στην περίπτωση επεξεργασίας για σκοπούς εμπορικής προώθησης, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, θα σταματήσουμε την εν λόγω επεξεργασία μετά από επανεκτίμηση των έννομων συμφερόντων μας και των δικαιωμάτων και των λόγων σας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία μέσω αποστολής αιτήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπευθύνου mylaserclinic.gr

 • 7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Η άσκηση των δικαιωμάτων και των διαδικασιών που αναφέρονται παραπάνω δεν περιορίζει σε καμία περίπτωση το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα συγκεκριμένα εφόσον πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση ή κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Φορέας διεκπεραίωσης των καταγγελιών πελατών είναι η Hellenic Data Protection Authority, με έδρα Kifisias Av. 1-3, PC 11523 Ampelokipi Athens.

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εφόσον έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected]. Το αίτημά σας θα διεκπεραιωθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο εντός 30 ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κυρίως ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας, έχουμε το δικαίωμα να παρατείνουμε αυτήν την περίοδο κατά δύο επιπλέον μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για την πιθανότητα καθυστέρησης και για την αιτιολόγησή της.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ή στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών που αναφέρεται στο υποσέλιδο της παρούσας Πολιτικής.

Επικοινωνία:   MY LASER CLINIC, Κανακάρη 80, 26221, Πάτρα, Ελλάδα

Εξυπηρέτηση πελατών: 2610 701428 ή [email protected]

 1. Ισχύς

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι σε ισχύ από 15. 9. 2020.